معنی و ترجمه کلمه call by reference به فارسی call by reference یعنی چه

call by reference


فراخوانى با ارجاع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها