معنی و ترجمه کلمه call directing code به فارسی call directing code یعنی چه

call directing code


کامپيوتر : يک کد دو يا سه کاراکترى است که در سيستم تله تايپ بکار مى رود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها