معنی و ترجمه کلمه call for fire به فارسی call for fire یعنی چه

call for fire


درخواست اتش
علوم نظامى : درخواست اتش کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها