معنی و ترجمه کلمه call for به فارسی call for یعنی چه

call for


ايجاب کردن ،مستلزم بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها