معنی و ترجمه کلمه call instruction به فارسی call instruction یعنی چه

call instruction


دستورالعمل فراخوانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها