معنی و ترجمه کلمه call to order به فارسی call to order یعنی چه

call to order


به حفظ انتظام دعوت کردن ،نظم مجلسى را برقرار کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها