معنی و ترجمه کلمه call to witness به فارسی call to witness یعنی چه

call to witness


گواه گرفتن ،گواهى خواستن از
قانون ـ فقه : به شهادت طلبيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها