معنی و ترجمه کلمه call up به فارسی call up یعنی چه

call up


درخواست شناسايى شبکه ،احضار براى فعاليت هاى نظامى ،دستور ارسال گزارش ،شيپور احضار،بخاطر اوردن ،تذکر دادن ،جمع کردن
علوم نظامى : درخواست اعلام شناسايى در شبکه حاضر و غايب کردن ايستگاههاى بى سيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها