معنی و ترجمه کلمه call-fee indicator به فارسی call-fee indicator یعنی چه

call-fee indicator


علوم مهندسى : دستگاه نشاندهنده نرخ تلفن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها