معنی و ترجمه کلمه call به فارسی call یعنی چه

call


صدا زدن ،ناميدن ندا،مکالمه ،تعيين وظيفه براى بردن توپ ،گرفتن توپ براى شروع امتياز( فوتبال امريکايى)،فرياد شمشيرباز براى متوقف کردن مبارزه تقليد کردن صداى حيوانات( شکار)،درخواست اتش کردن ،اخطار کردن تلفن کردن ،صدا کردن ،بانگ ،صدازدن ،ندا،ناميدن ،احضارکردن ،خواستن ،فرا خواندن ،فراخوان ،فرياد،صدا،خبر،احضار،دعوت ،نامبرى ،خواندن اسامى
علوم مهندسى : گفت و شنود
کامپيوتر : فرمانCALL
قانون ـ فقه : دعوت يا احضار کردن
روانشناسى : ندا
ورزش : گرفتن توپ براى شرو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها