معنی و ترجمه کلمه called pocket به فارسی called pocket یعنی چه

called pocket


کيسه تعيين شده از طرف بازيگر( بيليارد)
ورزش : کيسه تعيين شده از طرف بازيگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها