معنی و ترجمه کلمه called program به فارسی called program یعنی چه

called program


برنامه فرا خوانده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها