معنی و ترجمه کلمه called strick به فارسی called strick یعنی چه

called strick


ورزش : پرتابى که از منطقه توپزن مى گذرد ولى ضربه نمى خورد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها