معنی و ترجمه کلمه callendar year به فارسی callendar year یعنی چه

callendar year


سال
علوم نظامى : سال جارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها