معنی و ترجمه کلمه calm به فارسی calm یعنی چه

calm


: )n.(ارامش ،بى سروصدايى ،اسوده ،سکوت ،ساکن ، : )vi.& vt.(ارام کردن ،ساکت کردن ،فرونشاندن

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها