معنی و ترجمه کلمه cambium به فارسی cambium یعنی چه

cambium


)pl.cambiums or cambia(محل مبادله ،تهاتر،پاياپاى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها