معنی و ترجمه کلمه cambridge equation به فارسی cambridge equation یعنی چه

cambridge equation


M = K
بازرگانى : نشان ميدهند . يعنى پول واقعى برابراست با طول متوسط دوره اى که هر واحد پول بين دو معامله نگهدارى ميشود ضرب در درامد واقعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها