معنی و ترجمه کلمه camelopard به فارسی camelopard یعنی چه

camelopard


( )= cameleopardalis(ج.ش ).شترگاوپلنگ ،(نج ).ستاره زرافه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها