معنی و ترجمه کلمه camels-thorn به فارسی camels-thorn یعنی چه

camels-thorn


گون ،علف ترنجبين ،خارشتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها