معنی و ترجمه کلمه cameo به فارسی cameo یعنی چه

cameo


برجسته کارى درجواهر وسنگ هاى قيمتى ،رنگ هاى مابين قرمز مايل به ابى يا قرمزمايل به زرد،جواهر تراشى کردن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها