معنی و ترجمه کلمه camera cycling rate به فارسی camera cycling rate یعنی چه

camera cycling rate


علوم نظامى : نواخت باز و بسته شدن ديافراگم دوربين دوره تناوب عکاسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها