معنی و ترجمه کلمه camera nadir به فارسی camera nadir یعنی چه

camera nadir


خط لولاى دوربين
علوم نظامى : محور لولايى دوربين عکاسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها