معنی و ترجمه کلمه camera obscura به فارسی camera obscura یعنی چه

camera obscura


تاريک خانه ،اطاقک تاريک جعبه عکاسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها