معنی و ترجمه کلمه camera ready copy به فارسی camera ready copy یعنی چه

camera ready copy


کامپيوتر : کپى اماده تکثير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها