معنی و ترجمه کلمه cameraman به فارسی cameraman یعنی چه

cameraman


عکاس ،ادميکه بادوربين کار ميکند


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها