معنی و ترجمه کلمه camouflage dicipline به فارسی camouflage dicipline یعنی چه

camouflage dicipline


علوم نظامى : انضباط استتار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها