معنی و ترجمه کلمه camouflage net به فارسی camouflage net یعنی چه

camouflage net


علوم نظامى : تور استتار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها