معنی و ترجمه کلمه camp color به فارسی camp color یعنی چه

camp color


پرچم اردويى
علوم نظامى : پرچم کوچک اردوگاهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها