معنی و ترجمه کلمه campaign medal به فارسی campaign medal یعنی چه

campaign medal


علوم نظامى : مدال جنگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها