معنی و ترجمه کلمه campaing به فارسی campaing یعنی چه

campaing


ورزش : شرکت دادن اسب در يک دوره مسابقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها