معنی و ترجمه کلمه campanology به فارسی campanology یعنی چه

campanology


علم زنگ شناسى ،هنر زنگ زدن( دررقص)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها