معنی و ترجمه کلمه campanulate به فارسی campanulate یعنی چه

campanulate


زنگ مانند،بشکل زنگ ،جرسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها