معنی و ترجمه کلمه campus به فارسی campus یعنی چه

campus


پرديس( محوطه دانشگاه)،زمين دانشکده ومحوطه کالج ،پرديزه ،فضاى باز
روانشناسى : پرديس
زيست شناسى : پرديس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها