معنی و ترجمه کلمه camshaft به فارسی camshaft یعنی چه

camshaft


محور کنترل ،ميل سوپاپ ،محور بادامکى ،ميله اى که بچرخ دنده متصل مى شود،محور بادامک
علوم مهندسى : ميل بادامک
علوم نظامى : کم شفت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها