معنی و ترجمه کلمه can buoy به فارسی can buoy یعنی چه

can buoy


علوم نظامى : بويه استوانه اى
علوم دريايى : بويه استوانه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها