معنی و ترجمه کلمه can not به فارسی can not یعنی چه

can not


)cannot(منفى فعل > توانستن<

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها