معنی و ترجمه کلمه can one pass it with safety? به فارسی can one pass it with safety? یعنی چه

can one pass it with safety?


ايا ميتوان بيخطر ازانجاگذر نمود؟

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها