معنی و ترجمه کلمه can opener به فارسی can opener یعنی چه

can opener


علوم نظامى : در قوطى باز کن

گسترش
کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها