معنی و ترجمه کلمه can opener به فارسی can opener یعنی چه

can opener


علوم نظامى : در قوطى باز کن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها