معنی و ترجمه کلمه can you supply our wants? به فارسی can you supply our wants? یعنی چه

can you supply our wants?


ايا شما ميتوانيد نيازمنديهاى ما را رفع نماييد؟

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها