معنی و ترجمه کلمه canadian football به فارسی canadian football یعنی چه

canadian football


فوتبال کانادايى( شبيه فوتبال امريکايى با اختلاف قواعد)
ورزش : فوتبال کانادايى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها