معنی و ترجمه کلمه canal's variation به فارسی canal's variation یعنی چه

canal's variation


ورزش : وارياسيون کانال در گامبى وزير شطرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها