معنی و ترجمه کلمه cancel an order به فارسی cancel an order یعنی چه

cancel an order


بازرگانى : سفارشى را لغو کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها