معنی و ترجمه کلمه cancerate به فارسی cancerate یعنی چه

cancerate


سرطانى شدن ،سرطانى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها