معنی و ترجمه کلمه cancroid به فارسی cancroid یعنی چه

cancroid


سرطان جلدى ،خرچنگ وار،(طب )شبه سرطان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها