معنی و ترجمه کلمه candidness به فارسی candidness یعنی چه

candidness


بى تزويرى ،سادگى ،صداقت ،رک گوئى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها