معنی و ترجمه کلمه candle به فارسی candle یعنی چه

candle


)candling(شمع ،شمع ساختن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها