معنی و ترجمه کلمه cane به فارسی cane یعنی چه

cane


نى ،نيشکر،چوب دستى ،باعصازدن ،باچوب زدن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها