معنی و ترجمه کلمه canister به فارسی canister یعنی چه

canister


کانيستر،قوطى خرج ،مخزن خرج ،محفظه گلوله افشان( حاوى ساچمه پران)،قوطى ،چاى دان ،نارنجک ،گازاشک اور
علوم نظامى : محفظه گلوله افشان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها