معنی و ترجمه کلمه cankerworm به فارسی cankerworm یعنی چه

cankerworm


نوزاد مختلف حشراتى که افت گياهان اند( بويژه درامريکا)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها