معنی و ترجمه کلمه cannibalize به فارسی cannibalize یعنی چه

cannibalize


محل قطعه بردارى ،پياده کردن قسمتهاى دستگاهى براى گذاردن در دستگاه ديگرى ،ادمخوارى کردن
علوم هوايى : استفاده از اجزاء يا قطعات يک هواپيما يا ماشينهاى ديگر بمنظور تهيه قطعات يدکى براى ماشينهاى ديگر
علوم نظامى : محل اوراق کردن وسايل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها